Reiki

Vad är reiki?

Reiki är en energimedicinsk metod med ursprung i Japan. En reikibehandling syftar till att reducera stress, ger djup avslappning och hjälper kroppen till självläkning på alla nivåer: psykiskt, fysiskt, och andligt.

Vid en behandling är man fullt påklädd och klienten kan stå, sitta eller ligga, men vid fullständig behandling, som brukar ta ca 45–90 min, ligger oftast klienten ner bekvämt med kudde och filt på en behandlingsbänk. Reikiterapeuten förmedlar då energi genom sina händer och håller dem stilla direkt på, eller en bit ovanför, kroppen. Det brukar vara en hel rad olika handpositioner, både på fram- och baksidan av kroppen, eftersom allt som man varit med om och upplevt finns lagrat på olika ställen i kroppen.

Under total avslappning löses dessa kroppsminnen/spänningar upp, och undanträngda känslor kommer upp till ytan så att man får en möjlighet att hantera dem. Klientens kraft kan riktas dit den behövs och inte till att behålla spänningar. Genom denna frigörelse av energi ökar kroppens förmåga att läka sig själv.

Reiki är friskvård inom vården

Skatteverket klassar reiki som friskvård. Det betyder att reikibehandlingar till anställda är avdragsgillt för arbetsgivaren och en skattefri förmån för arbetstagaren.

Med positiva resultat från forskningsprojekt och dokumenterade behandlingar är reiki en uppskattad metod som sprider sig världen över. Det är en mycket värdefull behandlings- och omvårdnadsmetod som är helt riskfri och kostnadseffektiv.

Reiki används bl.a. på sjukhus i Norge, England, USA, Australien och Uruguay.

Exempel på effekter av Reiki
•avslappning
•minskad stress
•emotionellt lugnande
•ökad kreativitet
•smärtlindring
•hjälp att frisläppa känslor
•ökad medvetenhet/självkännedom
•balansering/förstärkning av energiflödet
•utrensning av gifter och slaggprodukter
•snabbare naturlig läkning

Välkommen att kontakta:

Eva Kalderon, diplomerad reikimaster
Ansluten till Förenade Reikiförbundet

Mottagning: Söndraby, Klippan.
Behandlingstid: ca 90 min.
Pris: 625 kr (inkl. moms)
Tidsbeställning: 0708-12 33 42

Mer information om reiki hittar du på www.reikiforbundet.se