Djurkommunikation

Djur kommunicerar telepatiskt genom att sända bilder, ofta i snabba bildsekvenser. Det kan ibland upplevas som en film som spelas upp. I samband med bilderna förmedlar de även känslor. Denna kommunikation är en ovärderlig hjälp för att förstå olika beteende, eftersom den visar hur djuret ser på sin egen tillvaro.

Djurkommunikation handlar om att stänga av sina egna tankar och allt som finns runtomkring en för att kunna lyssna på djuret och fånga upp de känslor, bilder och tankar som det vill förmedla. De flesta djurägare har tagit emot budskap från sina djur utan att förstå vad det är som händer.

Jag har varit certifierad djurkommunikatör sedan 2009. När jag kommunicerar med ett djur läser jag först av auran för att se vad det är för en individ och hur den mår rent emotionellt. Efter det skannar jag igenom kroppen för att känna eventuella smärtor. Jag kan känna var smärtan sitter men inte vad det är för fel. Jag ställer alltså inga diagnoser.

Efter det kommunicerar jag med djuret. Vill du veta mer om djurkommunikation är du välkommen att kontakta mig eller besöka www.sdkf.se