Välkommen till Kalderon AB

•Kläddesign
•Reikibehandling
•Verm-X örtpreparat
•Djurkommunikation

Läs mer om de olika delarna på respektive sida.